Citybox

Sevenstar Citybox

Heb je bepaalde klachten?

2 min gelezen
PTSS Klachten

Soms komt het voor dat je bepaalde emoties of gebeurtenissen niet goed hebt verwerkt, de kans is dan aanwezig dat je een soort psychische verwonding krijgt die men PTSS noemt. Er zijn bepaalde PTSS klachten die erop kunnen wijzen dat je het syndroom daadwerkelijk hebt, mensen in je omgeving zullen de klachten ook opvallend vinden en misschien wel je erop aanspreken wat er aan de hand met je is. Het syndroom kan bij iedereen voorkomen, al denk je bepaalde trauma’s verwerkt te hebben.

PTSS Klachten

Welke situatie kunnen PTSS veroorzaken?

Vaak vraagt men zich af welke situaties PTSS kunnen veroorzaken, voor iedereen is dit natuurlijk verschillend. Vaak komen de symptomen voort uit gebeurtenissen als levensbedreiging, mishandeling of ernstig lichamelijk letsel. De eerste tekenen zijn zichtbaar in het dagelijks leven, want dit wordt op een of andere manier beperkt door PTSS klachten. Men voelt zich vaak hulpeloos of niet begrepen, vaak kan men ook niet meer functioneren op het werk en komt men thuis te zitten. 

Herbeleven van het trauma

Een van de meest gehoorde PTSS klachten is dat men het trauma herbeleeft, de herinneringen zijn opdringend en men kan ze ook niet tegenhouden. Dromen die men heeft zijn ook onaangenaam, wat men doet en hoe men handelt is alsof het trauma opnieuw plaatsvindt. De emoties die eraan te pas komen zijn in de meeste gevallen erg heftig, ook lichamelijke reacties zijn mogelijk. Worden door bepaalde prikkels en locaties herinneringen opgerakeld dan zal iemand met PTSS ervoor zorgen dat de plaatsen worden vermeden.